10 i 11 kwietnia 2017r. koło Bielska-Białej odbędzie się Kobiece Forum Samorządowe. Spotkanie poruszy tematykę zarządzania wizerunkiem w instytucji publicznej i przepływu informacji.

10 i 11 kwietnia 2017r. w Jaworzu k/Bielska-Białej) odbędzie się Kobiece Forum Samorządowe. Stanowi ono platformę do wymiany doświadczeń i współpracy samorządów w całej Polsce, w których funkcję Wójta, Burmistrza, bądź Zastępcy pełnią Kobiety. Spotkania i konferencje są okazją do zapoznania się z dobrymi praktykami w samorządach oraz prezentacji potrzeb i postulatów na szerszych forach. Organizatorzy starają się, aby z każdego spotkania Panie wyniosły nie tylko wiedzę merytoryczną, ale również miło spędziły czas.

Forum ma już kilkunastoletnią tradycję. Zawiązało się w 2005 roku, a od 2015 działa przy Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.

Ostatnie spotkanie tego gremium odbyło się jesienią w Kielcach. Było poświęcone tematowi turystyki na terenach wiejskich i jej wpływu na rozwój gospodarczy gmin. Tym razem poruszona zostanie tematyka zarządzania wizerunkiem w instytucji publicznej i przepływu informacji. Gośćmi specjalnymi Forum będą Maciej Karczyński spec. PR, socjolog, były Rzecznik ABW oraz Ireneusz Krosny, specjalista ds. mowy ciała, aktor, mim.

Szczegółowe informacje na temat Forum można uzyskać u p. Doroty Kochman, pracownika Urzędu Miejskiego w Strumieniu tel. 33 8520627 lub p. Elżbiety Stępień, z Biura Związku Gmin Wiejskich RP tel. Tel. 61 851 74 18