Dobiega końca dwuletni okres realizacji projektu pn. Jeleniogórska kuźnia kompetencji. W ramach projektu stworzono warunki do nauczania eksperymentalnego. Przygotowano do pracy 102 nauczycieli.

Dobiega końca dwuletni okres realizacji projektu pn. Jeleniogórska kuźnia kompetencji. dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, którego beneficjentem jest Miasto Jelenia Góra. Całkowita wartość projektu wynosi: 2 512 437,20 zł, z czego kwota dofinansowania to: 2 376 828,20 zł.

Celem projektu jest podniesienie poziomu edukacji, w tym kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz wyrównywanie szans edukacji u 692 uczniów (w tym 346 dziewcząt) z 7 jeleniogórskich szkół podstawowych poprzez objęcie ich wsparciem w ramach zajęć dodatkowych z języków obcych, matematyki i przyrody.

W ramach projektu stworzono warunki do nauczania eksperymentalnego, tzn. wyposażono pracownie przedmiotowe w odpowiedni sprzęt, a przede wszystkim przygotowano do pracy metodą eksperymentu 102 nauczycieli.