Ścisłe centrum Gliwic przechodzi gruntowną metamorfozę. Na terenach wokół dworca kolejowego powstanie nowoczesne Centrum Przesiadkowe. Nowa inwestycja integruje komunikację w mieście.

Ścisłe centrum Gliwic przechodzi gruntowną metamorfozę. Na terenach wokół dworca kolejowego powstanie nowoczesne Centrum Przesiadkowe. Nowa inwestycja, integrująca komunikację w mieście, ma być gotowa do 2020 r.

Nowoczesne Centrum Przesiadkowe powstanie na terenach wokół dworca kolejowego. Obecnie trwają prace nad projektem - powstały trzy koncepcje architektoniczne przygotowane przez wyłonioną w przetargu firmę An Archi Group s.c. (prezentujemy je na okładce tego wydania „MSI”). Po przeanalizowaniu zostanie wybrana jedna z nich. Centrum Przesiadkowe ma skupiać wszystkie środki transportu miejskiego w jednym miejscu i usprawnić przemieszczanie się podróżnych. Będzie to zintegrowany system
stacji autobusów miejskich i międzynarodowych z parkingami dla samochodów i rowerów. Nie zabraknie też części komercyjnej – m.in. lokali gastronomicznych i punktów z prasą. Budowa będzie przebiegać na wykupionych przez miasto dawnych terenach kolei państwowych, dlatego przebudowa terenu wokół dworca PKP nie spowoduje utrudnień w ruchu.
Koszt przedsięwzięcia oszacowano na 125 mln zł i jest przeznaczony do finansowania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, czyli ze środków unijnych. Unia Europejska narzuca jednak ograniczenia dotyczące finansowania budowy placów, dróg dojazdowych i chodników.