Społeczność i władze Giżycka od paru lat walczą z wszechobecnym hejtem. Do kampanii informacyjnej Giżycko Mówi NIE dla Hejtu przyłącza się Związek Miast Polskich. Warto połączyć siły w tak ważnym celu

Od paru lat w Giżycku prowadzona jest kampania informacyjna dotycząca przeciwdziałania różnym formom przemocy i agresji wśród uczniów. GIŻYCKO MÓWI NIE dla HEJTU! Razem zablokujmy obrzydliwy hejt!

Hejt w sieci i cyberprzestrzeni to zjawisko powszechne i ogólnie znane. Wylewanie żółci i nienawiści w komentarzach przychodzi wielu osobom nadzwyczaj łatwo. Hejterzy ukryci za ekranami swoim monitorów, wciąż czują się bezkarni. Obrażanie innych sprawia im przyjemność i zapewne na chwilę podnosi poczucie własnej wartości. Trudno im jednak postawić się na pozycji krytykowanej osoby, czy hejtowanego zjawiska. Nie rozumieją tym samym jak wielką krzywdę mogą wyrządzić osobie siedzącej po drugiej stronie monitora.
Na całym świecie organizowane są kampanie antyhejtowe zwracające uwagę na problem. Hejterzy nie mogą czuć się bezkarni i muszą mieć świadomość, że w internecie nic nie ginie i nie będą mogli ukrywać się wiecznie. Poszkodowani mogą szukać pomocy w stowarzyszeniach i organizacjach przeciwdziałających hejtowi np. HejtSTOP, a przede wszystkim zgłaszać obraźliwe wpisy do administratorów stron, na których się pojawiły. Rozwiązanie problemu może przynieść rozmowa ze specjalistą psychologiem, pedagogiem, rodzicem bądź bliskim przyjacielem. Uporczywe przypadki należy zgłaszać na policję.

Prowadzona w Giżycku kampania informacyjna dotyczy przeciwdziałania różnym formom przemocy i agresji. GIŻYCKO MÓWI NIE dla HEJTU! Razem zablokujmy obrzydliwy hejt! - początkowo skierowana była szczególnie do uczniów. W projekcie udział wzięły wszystkie właściwe służby i instytucje tj. szkoły, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Komenda Powiatowa Policji, Straż Miejska, Urząd Miejski. W ramach prowadzonej kampanii Urząd Miejski w 2017 r. zrealizował spot antyhejtowy kierowany do społeczności szkolnej, w którym szeroko przedstawiono problem hejtu wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

W 2018 r. powstał drugi spot w ramach kampanii antyhejtowej, z myślą o dorosłych oraz narzędziach jakimi posługujemy się w życiu codziennym. Dają one wiele możliwości, jednak nie zawsze są wykorzystywane w pozytywny sposób.


Burmistrz Giżycka, Wojciech Karol Iwaszkiewicz zaprosił do współdziałania w przeciwstawianiu się mowie nienawiści Związek Miast Polskich i miasta w nim zrzeszone. - Wspólne działanie z pewnością przyniesie lepszy efekt. Pomoże przede wszystkim zwrócić uwagę dorosłych na ten ważny problem i skutecznie mu przeciwdziałać - czytamy w liście burmistrza.

Giżyckie zasady antyhejtowe:
1. Zastanów się zanim odpowiesz na hejterski komentarz. Nie daj się ponieść emocjom, nie odpowiadaj pod wpływem chwili
2. Jeżeli bardzo się złościsz, napisz odpowiedź, a potem weź głęboki oddech i skasuj ją.
3. Nie odpowiadaj agresją na agresję. W ten sposób jedynie prowokujesz hejtera do dalszego obrażania.
4. Nie lajkuj, nie udostępniaj hejterskich komentarzy. W ten sposób jedynie zwiększasz ich zasięg.
5. Jeżeli możesz kasuj nienawistne komentarze.
6. Zgłaszaj hejt i mowę nienawiści korzystając z opcji dostępnych na forach lub w mediach społecznościowych.
7. Nie każda krytyka to hejt. Odróżniaj hejt od konstruktywnej krytyki.
8. Gdy coś ci się nie podoba lub denerwuje, wyraź to kulturalnie, nie hejtuj.
9. Nie rezygnuj z tego, co robisz, myślisz i mówisz tylko ze względu na hejetrów.
10. Jeżeli nie możesz poradzić sobie z hejterem, zgłoś to osobie zaufanej lub zadzwoń do telefonu zaufania: 116 111.

Profil antyhejtowy Giżycka: https://www.facebook.com/gizyckomowiniedlahejtu/