O inteligentnych miastach, gdzie nowoczesne technologie wychodzą naprzeciw potrzebom mieszkańców rozmawiano podczas konferencji "Tworzenie inteligentnych miast w regionie Morza Bałtyckiego".

Konferencje zorganizowały Związek Miast Bałtyckich i miasto Gdynia.

Jak miasta realizują założenia koncepcji inteligentnego miasta? W jakich dziedzinach wprowadzane są innowacje? Jaki wpływ ma taki kierunek rozwoju na planowanie przestrzenne, gospodarkę, kulturę, czy warunki socjalne i środowiskowe? Jak zmienia się jakość życia w inteligentnym mieście? Współpracując i ucząc się od siebie możemy promować zrównoważony, inteligentny rozwój w regionie. Zaprosiliśmy przedstawicieli europejskich instytucji i organizacji regionalnych, by podzielili się z nami swoim doświadczeniem - uważa Per Bødker Andersen, Prezydent Związku Miast Bałtyckich.
XIII Konferencja Generalna Związku Miast Bałtyckich, która odbyła się w PPNT, była również okazją do dyskusji na temat przyszłości związku, który zrzesza 90 miast regionu Morza Bałtyckieg