Przywództwo, komunikacja, zaangażowanie i partnerstwo –podczas warsztatu doradczego Urban Land Institute (ULI) wypracowano rekomendacje dla projektu Śródmieścia Morskiego - Mola Rybackiego w Gdyni.

Celem warsztatu doradczego zorganizowanego przez Urban Land Institute (ULI) we współpracy z władzami Gdyni było wypracowanie rekomendacji dotyczących zagospodarowania Mola Rybackiego, stanowiącego część inicjatywy znanej jako Śródmieście Morskie. Międzynarodowy zespół ekspertów-wolontariuszy zachęcał lokalny samorząd do utrzymania roli lidera projektu, a jednocześnie wskazał kluczowe kierunki jego rozwoju. Główne wnioski to m.in. konieczność międzynarodowej promocji tego przedsięwzięcia oraz postawienia na placemaking angażujący możliwie szerokie grono interesariuszy.
Rekomendacje te są wynikiem dwudniowego warsztatu, który odbył się w Gdyni w lutym tego roku. Podczas spotkania omówiono szanse i wyzwania związane z realizacją Śródmieścia Morskiego –programu rewitalizacji 71-hektarowego terenu sąsiadującego z centrum miasta i Zatoką Gdańską.

Warsztat był w szczególności poświęcony przyszłym funkcjom działki położonej na końcu Mola Rybackiego – nabrzeża niegdyś obsługującego flotę połowową. Doradcy ULI odbyli rozmowy z ponad 50 deweloperami, architektami, potencjalnymi inwestorami, mieszkańcami i władzami miasta, w tym prezydentem Gdyni Wojciechem Szczurkiem oraz wiceprezydentem ds. gospodarki Katarzyną Gruszecką-Spychałą.
- Dążymy do stworzenia tętniącego życiem nabrzeża, które stanie się ważną i rozpoznawalną na świecie częścią Gdyni. Chcemy, aby było to miejsce ogólnodostępne, gdzie mieszkańcy i turyści będą mogli cieszyć się bliskością morza, a firmy zarabiać – powiedziała Katarzyna Gruszecka-Spychała. - Warsztat zorganizowany przez ULI był dla nas okazją, aby wsłuchać się w głosy ekspertów i zwykłych ludzi. Pokazał też, że projekt Śródmieścia Morskiego ma ogromny potencjał, ale równocześnie wymaga odpowiedzi na wiele wyzwań. Dzięki doświadczeniu doradców ULI poznaliśmy inspirujące przykłady podobnych inwestycji w innych miastach. Jestem przekonana, że finalnie pomoże nam to osiągnąć nasz cel – dodała.

Główne rekomendacje ekspertów ULI:

Gdynia może być liderem - Pomimo ograniczonego wpływu władz miasta na proces planistyczny dotyczący tego obszaru, to one powinny być autorem ogólnej wizji rozwoju Śródmieścia Morskiego. Konieczny jest dialog z właścicielami gruntów, deweloperami, inwestorami, przedsiębiorcami i mieszkańcami.

Gdynia musi mówić głośniej o Śródmieściu Morskim – Gdynia powinna prezentować na forum międzynarodowym wizję swojego rozwoju oraz markę Śródmieścia Morskiego. Niezbędne jest zintensyfikowanie działań promocyjnych, marketingowych i brandingowych.

Molo Rybackie powinno być miejscem dla wszystkich - Chcąc stworzyć unikalną przestrzeń, należy myśleć i działać na ludzką skalę. Działania w zakresie placemakingu powinny być prowadzone już teraz, z wykorzystaniem bogatego dziedzictwa kulturowego Gdyni.

Gdynia musi szukać sojuszników - Władze Gdyni powinny skoncentrować się na budowaniu efektywnych partnerstw z podmiotami zewnętrznymi, dzięki którym, nawet nie posiadając wystarczających zasobów gruntów lub środków inwestycyjnych, mogą pozostać liderem rozwoju Śródmieścia Morskiego.

- Gdynia ma wiele do zaoferowania. Żyją tu jedni z najszczęśliwszych ludzi w Polsce, rozwija się przemysł morski, sektor logistyczny i technologiczny. Mamy nadzieję, że rady naszych ekspertów pomogą Gdyni wykorzystać jej potencjał. Liczymy, że umożliwią one stworzenie nowej dzielnicy, która stanie się integralną częścią miasta oraz pomoże wypromować je na całym świecie – powiedziała Lisette van Doorn, dyrektor generalna ULI Europe.
Pełna lista rekomendacji znajduje się w raporcie do pobrania (w języku angielskim).

DODATKOWE INFORMACJE
W warsztacie uczestniczyli doradcy-wolontariusze:
• Chris Brown, dyrektor marketingu miasta Liverpool, Liverpool Vision
• Greg Clark, senior fellow, ULI Europe
• Lisette van Doorn, dyrektor generalna, ULI Europe
• Nuala Gallagher, dyrektor ds. rozwoju centrum miasta, Belfast City Council
• Angela Goodings, associate director of research, TH Real Estate
• Daniela Matha, prezes zarządu, OPG Offenbacher
• Tom Murphy, ULI senior fellow, były burmistrz Pittsburgha
• Peter Zantopp-Goldmann, specjalista ds. komunikacji i marketingu, Zollhafen Mainz.

O Urban Land Institute
Urban Land Institute (ULI) to międzynarodowa organizacja non-profit, prowadząca działania w zakresie badań i edukacji. Jej misją jest wytyczanie odpowiedzialnych sposobów planowania i rozwoju miast, sprzyjających tworzeniu i umacnianiu lokalnych społeczności. ULI zostało założone w Stanach Zjednoczonych w 1936 roku. Obecnie zrzesza ponad 40 tysięcy członków – specjalistów w obszarach takich jak nieruchomości, urbanistyka i architektura – w tym blisko 3,5 tysiąca członków w Europie, między innymi w ULI Poland. Więcej informacji znajduje się na: europe.uli.org, Twitter oraz LinkedIn.