Najważniejsze tegoroczne wydarzenie programu URBACT - Festiwal Miejski URBACT - odbędzie się 13 i 14 września br. w Lizbonie. To jedno z głównych europejskich wydarzeń dotyczących rozwoju miast.

Jak sprawić aby nasze miasta były mniej rozwarstwione? Jak sprawić aby były bardziej przyjazne dla nowych mieszkańców? Jak zwiększyć ich atrakcyjność i przeciwdziałać bezrobociu? Jak upewnić się, że są przygotowane na zmianę klimatu i że są odporne i prężne w obliczu gwałtownych zmian (są rezylientne)? W dodatku, jak możemy tego wszystkiego dokonać skromnymi środkami? Pytań, które zadają sobie europejskie miasta, ciągle przybywa, a pilność odpowiedzi na nie stale wzrasta.

Ta sytuacja jest tłem trzeciej edycji Festiwalu Miejskiego URBACT. Wrześniowe wydarzenie przybliży uczestnikom to, co w ciągu ostatnich 3 lat wypracowano w 20 sieciach w ponad 210 europejskich miastach. Zaprezentowane zostaną rozwiązania opracowane i wypróbowane przez te sieci, będące podłożem testowym inteligentnych i innowacyjnych odpowiedzi na powyższe oraz inne problemy. Festiwal pozwoli również przyjrzeć się dużym wyzwaniom związanym z rozwojem miast w szerszym kontekście miejskich trendów, które obserwujemy w Europie, jak i poza nią.

Podczas dwudniowego wydarzenia, uczestnicy spędzą czas na intensywnej wymianie doświadczeń i ciekawych spotkaniach. Będą mogli usłyszeć o wielu różnych miejskich inicjatywach i projektach, oraz wymienić się wiedzą ze specjalistami w zakresie rozwoju miast bezpośrednio odpowiedzialnymi za prowadzenie tych przedsięwzięć. Sesje lokalne w Patio da Galé, głównym miejscu wydarzenia, będą połączone z wizytami studyjnymi, które pozwolą uczestnikom lepiej zrozumieć Lizbonę i poznać różne aspekty najnowszych rozwiązań w zagospodarowaniu miasta.

Od 2015 roku Festiwal Miejski URBACT to jedno z głównych europejskich wydarzeń dotyczących rozwoju miast. Gromadzimy tam wszystkich ludzi, którzy dokonują przełomów w myśleniu o miastach, czy to na poziomie lokalnym, czy też na najwyższych szczeblach polityki. Spodziewamy się, że do Lizbony przybędzie na to wydarzenie ponad 500 osób. Tak więc, jeśli jesteś praktykiem miejskim, decydentem lub przedstawicielem mieszkańców w samorządzie lokalnym, regionalnym, krajowym lub międzynarodowym i masz coś do powiedzenia, chcesz się czymś podzielić z nami, lub po prostu chcesz się czegoś nauczyć, Festiwal Miejski jest dla Ciebie. Jesteśmy również zainteresowani spotkaniem się z mniejszymi i średnimi miastami europejskimi. Pragniemy umieścić je w centrum wydarzeń, w miejscu najczęściej przeznaczonym miastom centralnym.