Skazani będą wspomagać elbląskie służby miejskie przy usuwaniu skutków gwałtownych zjawisk atmosferycznych. Od lat trwa współpraca elbląskiego samorządu z Aresztem Śledczym.

Współpraca elbląskiego samorządu z Aresztem Śledczym trwa od wielu lat. Skazani zatrudniani są w miejskich placówkach, gdzie nieodpłatnie pracują na cele społeczne.

- Osadzeni wspomagają samorząd i jego placówki głównie w pracach porządkowych. Dziś rozszerzamy tę współpracę o tzw. zdarzenia losowe. Pamiętamy, że po ubiegłorocznej powodzi, było dużo pracy do wykonania. I przez służby komunalne, i przez wojsko oraz różne instytucje nas wspierające. Teraz rozszerzamy współpracę o Areszt Śledczy. Chodzi o 15 osadzonych, którzy będą włączani do pracy w sytuacjach ekstremalnych, jakie mogą wystąpić na terenie miasta. Taka pomoc będzie niezwykle przydatna. Chciałbym za to bardzo podziękować Panu Dyrektorowi – podkreślał Witold Wróblewski, Prezydent Elbląga.

- Chcemy, by społeczeństwo Elbląga odczuło, że jako Służba Więzienna jesteśmy integralnym elementem bezpieczeństwa publicznego i chcemy pomagać tej społeczności. Nie jesteśmy oczywiście służbą ratunkową i osoby, które będziemy przygotowywać do pracy nie będą wykonywać działań ratowniczych, ale na pewno będziemy przydatni do usuwania skutków atmosferycznych anomalii – mówił ppłk Robert Witkowski, dyrektor Aresztu Śledczego w Elblągu.

Na podstawie podpisanej dziś umowy, w sytuacji klęski żywiołowej lub innej sytuacji kryzysowej, mającej wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców miasta Areszt Śledczy skieruje do pracy 15 skazanych. Pace te wykonywane będą nieodpłatnie.

Jedną z miejskich instytucji, która już korzysta z bezpłatnej pomocy osadzonych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Skazani wykonują tu przede wszystkim prace fizyczne.