23 miliony złotych zdobyło w minionym roku Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska. Dzięki temu do zrzeszonych w nim samorządów trafiają już pieniądze na inwestycje w remonty budynków oraz edukację.

Stowarzyszanie Ziemia Dzierżoniowska powołano z inicjatywy burmistrza Dzierżoniowa Dariusza Kucharskiego. Tworzą je wszystkie samorządy powiatu.

- Cel był taki aby wspólnie przygotowywać duże unijne projekty i w ten sposób skuteczniej konkurować z dużymi aglomeracjami. Patrząc na efekty jakie to przyniosło odnieśliśmy, jako samorządowcy, ogromny sukces – mówi burmistrz Dzierżoniowa Dariusz Kucharski.

Kwota 23 milionów wynika z podpisanych już umów o dofinansowanie z Instytucjami Zarządzającymi. Większość wyszczególnionych poniżej projektów zrealizowanych zostanie w tym roku.

- Naszym zadaniem jest głównie opracowywanie i składnie wniosków o dofinansowanie i na tym polu współpracujemy oczywiście z poszczególnymi urzędami. Drugim ważnym zadaniem jest prawidłowe rozliczenie tych inwestycji – mówi dyrektor biura stowarzyszenia Marcin Pawełek.

Oprócz zdobytych już pieniędzy trwa walka o pozyskanie kolejnych milionów dla Ziemi Dzierżoniowskiej oraz równocześnie trwają procedury związane z podpisaniem kolejnych umów na nowe inwestycje.

Ile pieniędzy trafi do poszczególnych samorządów w ramach dotychczasowej działalności stowarzyszenia?