O dokonaniach kilkunastu polskich miast działających w sieciach URBACT dotyczących innowacji społecznych, mobilności czy rewitalizacji będzie mowa 9 maja br. w Warszawie podczas Dni URBACT.

DZIEŃ URBACT w WARSZAWIE - 9 maj 2018

Zbliża się koniec dwuletnich prac Sieci Planowania Działań URBACT III. Projekty realizowane w tej edycji przez kilkanaście miast Polskich dotyczyły bardzo różnorodnej tematyki: lepszych i bardziej skutecznych miejskich polityk rozwoju, innowacji społecznych, mobilności miejskiej, rewitalizacji i wielu innych.

Dokonania miast uczestniczących w sieciach URBACT dowodzą, że zintegrowane podejście i aktywna partycypacja na szczeblu lokalnym i europejskim przekłada się na skuteczne działania w mieście. Ich doświadczenie może się przydać innym miastom które zmagają się z wyzwaniami rozwojowymi. Dokonania tych miast będą szczególnie istotne dla tych, które dopiero rozpoczynają swoje doświadczenie z URBACTem.

Dzień URBACT odbędzie się w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, sala 5114
Dzień wcześniej (8 maja) odbywa się w spotkanie polskich członków partnerstw Agendy Miejskiej a omawiane tematy na pewno okażą się dla miast bardzo ważne w kontekście przyszłego okresu finansowania UE.

ZAPRASZAMY!

Program i formularz rejestracyjny.