Polityka rządu w rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego i wsparcie dla podmiotów publicznych to główne tematy konferencji otwierającej projekt „Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce”.

Polityka rządu w zakresie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego, wsparcie dla podmiotów publicznych, możliwości poszerzania wiedzy oraz umiejętności dotyczących finansowania i realizacji inwestycji to najważniejsze tematy, które zostaną poruszone podczas konferencji otwierającej projekt „Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce”.

Konferencja odbędzie się 31 marca br. w Ministerstwie Rozwoju, w Sali im. Minister Grażyny Gęsickiej, przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie.

Podczas konferencji zostaną omówione cele i zadania projektu, który ma umożliwić pracownikom administracji publicznej poszerzenie wiedzy i zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego. W konferencji wezmą udział przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, a także instytucji i podmiotów zainteresowanych rozwojem formuły partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce.

W załączeniu agenda konferencji.
Formularz zgłoszeniowy na ww. konferencję znajduje się tutaj

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (POWER) przez Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Ministerstwie Rozwoju wraz z konsorcjum Związku Miast Polskich i Związku Powiatów Polskich oraz konsorcjum Konfederacji Lewiatan i Fundacji Centrum PPP.