Priorytetowe przejazdy autobusów, informacje drogowe na elektronicznych tablicach i wygodna aplikacja mobilna dla kierowców – to część zalet chorzowskiego inteligentnego systemu zarządzania ruchem.

Priorytetowe przejazdy autobusów, aktualne informacje drogowe na elektronicznych tablicach i wygodna aplikacja mobilna dla kierowców – to część zalet inteligentnego systemu zarządzania ruchem, który wprowadza Chorzów.

Zwarta zabudowa miasta w wielu miejscach uniemożliwia nam poszerzenie drogi czy stworzenie nowego połączenia. Naszym priorytetem jest więc maksymalne wykorzystanie istniejących ulic, tak aby po Chorzowie można było poruszać się bezpieczniej i wygodniej – wyjaśnia prezydent miasta Andrzej Kotala.

System zarządzania ruchem w mieście to sieć podsystemów obejmujących m.in.: liniowe sterowanie ruchem. Drogowcy za pomocą sygnalizacji świetlnej będą mogli przyśpieszyć przejazd opóźnionego autobusu czy rozładować tworzący się korek. Cenne informacje trafią także do kierowców. Z elektronicznych tablic będą mogli dowiedzieć się m.in. o warunkach ruchu w mieście, drogach alternatywnych czy liczbie wolnych miejsc parkingowych.

System informacyjny wsparty zostanie także stroną internetową i wygodną aplikacją mobilną. Inteligentny System Transportowy (ITS) obejmie również system monitoringu wizyjnego skrzyżowań, w tym kamery do automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych. W Chorzowie zainstalowane zostaną dynamiczne wagi wychwytujące przeciążone pojazdy, a także stacje meteorologiczne informujące o stanie nawierzchni drogi.

- Chorzowski ITS ma być systemem otwartym, czyli takim, który będzie mógł współpracować z systemami w sąsiednich miastach – tłumaczy Piotr Wojtala, dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów.