Zarząd Rady Gmin i Regionów Europy przyjął 5 listopada br. uchwałę wzywającą do silnej polityki spójności. W Europie trwają obecnie intensywne negocjacje na temat budżetu UE na lata 2021–2027.

1. Zarząd CEMR (Rady Gmin i Regionów Europy, której członkami są m.in. ZMP i ZPP) przyjął wczoraj uchwałę, w której stanowczo odrzucił przedstawioną przez fińską prezydencję UE propozycję zmniejszenia środków przeznaczonych na politykę spójności. CEMR poparł w tym względzie Parlament Europejski, który także wypowiedział się przeciwko fińskiej propozycji.

Zarząd CEMR uważa, że Unia Europejska powinna wywiązać się ze swych powinności w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu oraz realizacji wymogów zrównoważonego rozwoju. Unia spełni te oczekiwania, jeśli będzie miała silny budżet, którego osią będzie nadal polityka spójności. Umożliwi to gminom i regionom wywiązanie się ze swoich zadań w tym zakresie.

Zarząd CEMR, akceptując propozycję nowo wybranej przewodniczącej Komisji Europejskiej dotyczącą stworzenia Funduszu Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej, jednak zaznacza, że musi to oznaczać dodatkową alokację finansową, która nie może spowodować zmniejszenia środków przeznaczonych na politykę spójności.

Zarząd przypomina przedstawicielom państw członkowskich jedną z zasad Traktatu rzymskiego, która gwarantuje udział przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych w budowaniu polityki spójności.

2. Wielu przedstawicieli związków, które są członkami CEMR, dyskutowało nad projektem strategii działania Rady w najbliższym dziesięcioleciu, który będzie przedstawiony Komitetowi Politycznemu CEMR na posiedzeniu w Orleanie (23-24 stycznia 2020), podczas którego będą również wybrane nowe władze organizacji.

Przedstawiciel Polski zwrócił uwagę, że w projekcie brakuje odpowiedniego ujęcia roli CEMR jako organizacji parasolowej dla 60 krajowych organizacji samorządowych z 41 krajów europejskich, które są jej członkami. Liczą one na wsparcie, zwłaszcza w tych krajach, w których ma miejsce odwrót od decentralizacji (coraz częstsze niestety).

3. W ostatnim dniu roboczych prac CEMR odbędzie się spotkanie Rady Dyrektorów i Sekretarzy Generalnych związków tworzących CEMR, które będzie poświęcone bieżącemu funkcjonowaniu Rady, w tym projektowi budżetu na rok 2020 oraz przygotowaniu posiedzenia Komitetu Politycznego w Orleanie (23-24 stycznia 2020) i Kongresu w Innsbrucku (6-8 maja 2020).

4. CEMR prowadzi nabór miast, które chciałyby gościć europejskich samorządowców w latach 2022 i 2024, podczas:

- konferencji „Udział Obywateli w Lokalnym Życiu Publicznym” w 2022 r. (tradycyjne spotkanie beneficjentów programu Europa dla Obywateli, które w roku 2011 odbyło się w Rybniku),

- Kongresu CEMR w 2024 r. (który w roku 2003 odbył się w Poznaniu).

Swoje kandydatury można zgłaszać do 13 stycznia 2020 roku, po czym będą one zaprezentowane na Komitecie Politycznym CEMR w Orleanie (23-24 stycznia), który dokona wyboru miast – gospodarzy tych wielkich spotkań europejskich samorządowców.

Na zdjęciu: Frederick Vallier, sekretarz generalny CEMR.

Bruksela, 5-7 listopada 2019