Miasto podpisało porozumienie o współpracy z Wydziałem Architektury Politechniki Gdańskiej. Chodzi o udział studentów i pracowników naukowych w badaniach dotyczących rozwoju, przekształceń Bytowa.

4 lipca 2018 r. Bytów podpisał porozumienie o współpracy z Wydziałem Architektury Politechniki Gdańskiej.

Podczas spotkania burmistrza Bytowa – Ryszarda Sylki z prof. dr hab. inż. arch. Lucyną Nyką – Dziekanem Wydziału Architektury oraz z dr inż. arch. Magdaleną Podwojewską rozmawiano m.in. o udziale studentów i pracowników naukowych w badaniach dotyczących możliwości rozwoju i przekształceń miasta oraz na temat planowanych inwestycji gminnych. Szczególne zainteresowanie wzbudziły zagadnienia związane z zagospodarowaniem terenów publicznych, rekreacyjnych i zieleni urządzonej. Wstępnie ustalono, że pierwsza grupa studentów przyjedzie do Bytowa już w październiku.

W przyszłości zarówno w Bytowie, jak i na terenach wiejskich, będą organizowane letnie studenckie praktyki ruralistyczne i konserwatorskie. W trakcie dyskusji wyrażono także przekonanie, że zawiązująca się współpraca przyniesie obustronne korzyści: studenci uzyskają możliwość zmierzenia się z realnymi zadaniami, natomiast gmina uzyska dostęp do opracowań badawczych i projektowych, pomocnych w podejmowaniu istotnych dla rozwoju miasta decyzji.