Mobilne punkty informacji o rewitalizacji Bytomia ruszyły w teren. Na pytania mieszkańców odpowiadają specjaliści z różnych dziedzin życia: urbaniści, prawnicy, architekci.

Mobilne punkty informacji o rewitalizacji są częścią projektu pilotażowego „Bytom od nowa – Innowacyjne Projekty Mieszkaniowe i Rozwój Inicjatyw Społecznych” finansowanego przez Ministerstwo Rozwoju.

- Dzięki takiej inicjatywie przypominamy bytomianom, że w punkcie w Teatrze Rozbark służymy pomocą w rozwiązaniu problemów, napisaniu wniosków o granty, odpowiadają na pytania w zakresie rewitalizacji - informuje Klaudia Marcisz, kierownik punktu. Porady otrzyma każdy mieszkaniec - bez względu na wiek czy status materialny (jak to bywa w przypadku bezpłatnych porad prawnych).