Projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

opiniowanie od 05.04.2018 do 13.04.2018
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia