Home | Samorządni i Niepodlegli

„Samorządni i Niepodlegli”

Odnowa samorządności - Adolf Suligowski

Ideę utworzenia związku samorządów miejskich sformułował Adolf Suligowski w 1906 roku w swoim projekcie ustawy miejskiej. Rzeczywistość zaborów nie pozwalała jednak na utworzenie stałej organizacji miast polskich. Zwłaszcza w Królestwie Polskim władze carskie nie akceptowały tworzenia takich organizacji. Suligowski, jako prawnik i współpracownik Gazety Sądowej postulował zmiany tego prawa w stronę decentralizacji i niezależności samorządów. Zjazd delegatów miast, zorganizowany z inicjatywy Suligowskiego w listopadzie, przyjął statut nowej organizacji – Związku Miast Polskich. Ten mógł być zalegalizowany dopiero w 1918 roku przez Radę Regencyjną.