Home | Samorządni i Niepodlegli

„Samorządni i Niepodlegli”

Powszechna Wystawa Krajowa

16 maja 1929 otwarto Powszechną Wystawę Krajową, która miała podsumować dorobek pierwszej dekady niepodległej Polski. Związek Miast miał na PWK swoje stoisko w pawilonie Gospodarstwa Krajowego. Od czasu pierwszego posiedzenia delegatów z 1917 r., na którym przyjęto Statut ZMP, a w którym uczestniczyli delegaci z dwunastu miast, liczba członków ZMP wzrosła ponad dziesięciokrotnie. Pożyczka ulenowska przyniosła konieczną w owej epoce infrastrukturę wielu średnim miastom. Samorządy osiągnęły niespotykany dotąd poziom wzajemnej współpracy i komunikacji. Niemałą rolę w tym miał miesięcznik Związku Miast, „Samorząd Miejski".