Home | Samorządni i Niepodlegli

„Samorządni i Niepodlegli”

Samorządna Rzeczpospolita i Kongres Restytucyjny

Na I Zjeździe Delegatów NSZZ „Solidarność" przyjęto program "Samorządna Rzeczpospolota". Teza 19 programu „Solidarności" przyjętego na Zjeździe głosi: „Życie publiczne w Polsce wymaga głębokich i całościowych reform, które powinny doprowadzić do trwałego wprowadzenia samorządności, demokracji i pluralizmu. Dlatego będziemy dążyć zarówno do przebudowy struktury państwa, jak i do tworzenia i wspierania niezależnych i samorządnych instytucji we wszystkich sferach życia społecznego. Tylko taki kierunek zmian zapewni zgodność organizacji życia publicznego z potrzebami osoby ludzkiej, dążeniami społeczeństwa i narodowymi aspiracjami Polaków."

Idea niezależnych samorządów mogła być zrealizowana dopiero po upadku komunizmu.
3 sierpnia 1990 roku w Elblągu odbyła się I konferencja prezydentów miast, na której prezydent Poznania, Wojciech Szczęsny Kaczmarek, zgłosił postulat odtworzenia ZMP i propozycję jego statutu. 18 stycznia 1991 roku rozpoczął się Kongres Restytucyjny ZMP.
Wojciech Szczęsny Kaczmarek wspominał w 1998: „Po wyborach 1989 roku stan był podobnie katastrofalny [jak podczas zjazdu założycielskiego ZMP po I WŚ – red.], chociaż od pół wieku nie przeżywaliśmy wojny stargano mechanizmy gospodarcze, samorządność lokalną wyrzucono ze świadomości, teraz z trudem się to odbudowuje. Brakowało także skutecznych instrumentów prawnych do rozwiązywania problemów miejskich. Nie były uregulowane np. prawa własności budynków użyteczności publicznej, dróg, urządzeń, instalacji itd., a mieszkańcy miast oczekiwali od władz miejskich działań we wszystkich dziedzinach życia miasta, czyniąc nas za to odpowiedzialnymi."
(cyt. za: Eugenia R. Dabertowa, Kaczmarek nad Kaczmarkami – rozmowy z Prezydentem miasta Poznania, Wojciechem Szczęsnym Kaczmarkiem, Poznań 1998)