Home | Samorządni i Niepodlegli

„Samorządni i Niepodlegli”

Samorządni i Niepodlegli – stuletnia historia polskiej samorządności

Historia ZMP zaczyna się w listopadzie 1917 przyjęciem statutu nowo powołanej organizacji na Zjeździe Delegatów Miast. Przed ówczesnymi samorządowcami stały wielorakie wyzwania – wiele miast nie dysponowało nowoczesną infrastrukturą sanitarną, rozwijały się w nierównym tempie, bez właściwych planów urbanizacyjnych. Miasta musiały w przeciągu kilku lat dogonić swoje czasy. Podobnie po upadku komunizmu, odnowiony w 1991 roku ZMP musiał zabiegać o rewitalizację miast i prawne uporządkowanie statusu samorządów, nadganiając dziesięciolecia PRL-u. Ta paralela między początkami Związku w czasach międzywojennych a „nowymi początkami” lat dziewięćdziesiątych XX wieku zadecydowała o doborze przedstawionych zagadnień.
Wystawa „Samorządni i Niepodlegli” powstała jako część obchodów stulecia Związku Miast Polskich. Celem projektu, poza uczczeniem tej ważnej rocznicy, jest spojrzenie na największe, przełomowe momenty historii polskiej samorządności, zwłaszcza przedwojennych początków ZMP. Mamy nadzieję, że wystawa zwróci uwagę odbiorców na rolę tej organizacji w historii Polski od czasów odzyskania przez nią niepodległości do dziś. Wystawa powstała z inicjatywy Andrzeja Porawskiego, dyrektora biura ZMP, a sfinansowana została ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.