Home | Samorządni i Niepodlegli

„Samorządni i Niepodlegli”

Konstytucja 3 maja - ustawa o miastach

Korzenie nowoczesnej samorządności miast w Polsce sięgają 1789 roku, przedstawiciele magistratów z całej Rzeczpospolitej musieli jednak uciec się do łagodnego nacisku, aby obradujący w Warszawie Sejm przyjął pod obrady memoriał do Stanisława Augusta, postulujący przyznanie pełni praw publicznych mieszczaństwu. Ulicami stolicy przeszła „czarna procesja" mieszczan pod przewodnictwem Jana Dekerta. Inspiratorem tej manifestacji był prawdopodobnie Hugo Kołłątaj. Pierwszy projekt Ustawy o Miastach został odrzucony w marcu 1791 roku. Jednak już sześć tygodni później Sejm Czteroletni przyjął inną, nieco łagodniejszą wersję Ustawy. Nie przyznawała ona mieszczanom prawa do bezpośredniego uczestnictwa w obradach sejmu, regulowała jednak, na przykład, kwestię własności municypalnej.