Wspaniała rewitalizacja rynku żmigrodzkiego przyniosła wiele korzyści mieszkańcom. „Serce miasta” zaczęło tętnić życiem. To właśnie tutaj odbywają się imprezy kulturalne, rozkwita gastronomia.

Wspaniała rewitalizacja rynku żmigrodzkiego przyniosła wiele korzyści mieszkańcom. „Serce miasta” zaczęło tętnić życiem. To właśnie tutaj odbywają się imprezy kulturalne, rozkwita gastronomia, dzieci bawią się przy fontannie, grają w piłkę na sztucznym boisku, a dorośli spokojnie odpoczywają na ławkach.

Podczas rewitalizacji odnowiona została również figura Najświętszej Marii Panny. Kolumna maryjna ma piękną historię, a przede wszystkim ogromne znaczenie dla lokalnej społeczności.

Pochodzi ona z roku 1873, jest pozostałością po tzw. kolumnie zwycięstwa, którą ustawiono z okazji zwycięstwa Prus w wojnie z Francją w latach 1870-1871. Po II wojnie światowej miejsce znajdującego się na szczycie orła zajęła właśnie figurka Matki Boskiej, przywieziona wówczas przez Siostry Szarytki z Czortkowa. 11 czerwca 1947 roku odbyła się uroczystość poświęcenia figury NMP, w której udział wzięli m.in. prymas Anglii – kardynał Gryffin, prymas Polski – kardynał Hlond, administrator apostolski na Dolny Śląsk – ksiądz Karol Milik oraz miejscowy proboszcz ksiądz Jan Jonaczyk. Tego samego dnia dokonano aktu oddania miasta w opiekę Niepokalanemu Sercu Marii.