Omówienie bieżącej sytuacji w geodezji było głównym tematem spotkania Komisji w Warszawie 21 lutego 2018 roku.

21 lutego 2018 roku w siedzibie Biura Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy odbyło się posiedzenie Komisji Geodezji i Infrastruktury Informacji Przestrzennej ZMP. Spotkanie prowadził Roman Rohaczyński, Przewodniczący Komisji. Głównym jego celem było omówienie bieżącej sytuacji w geodezji.
Ustalono, że w związku ze zmianą ministerstwa zajmującego się geodezją (obecnie jest to Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju) do Zarządu Związku Miast Polskich zostanie skierowana prośba o wysłanie pisma do Ministra Jerzego Kwiecińskiego, przedstawiającego podstawowe problemy dotyczące funkcjonowania służby geodezyjnej i kartograficznej stopnia samorządowego. Będzie to zaktualizowane pismo, które wcześniej było już wysyłane do Ministra Andrzeja Adamczyka.
W kolejnym punkcie obrad zostały omówione działania podejmowane przez Radę Infrastruktury Informacji Przestrzennej, m.in. w zakresie budowy modeli 3D budynków. Dyskutowano także o pracy Zespołu doradczego Ministra Infrastruktury i Budownictwa do spraw rozwiązań systemowych w geodezji i kartografii.

Paweł Krawczyk