Sieć SPLOT i Miasto Stołeczne Warszawa zapraszają na X Ogólnopolskie Forum Pełnomocników jednostek samorządu terytorialnego, odpowiedzialnych za współpracę z III sektorem.

Sieć SPLOT oraz Miasto Stołeczne Warszawa zapraszają na X Ogólnopolskie Forum Pełnomocników jednostek samorządu terytorialnego z całej Polski, które odbędzie się 7 września br. w Warszawie Początek wydarzenia o godz. 11.00 w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń przy ul. Starej 4.

Pełnomocnicy są osobami na co dzień pracującymi w JST. W ich zakresie obowiązków mieści się koordynacja działań związanych ze współpracą jednostki z lokalnym III sektorem. Idea cyklicznych spotkań tego środowiska jest sukcesywnie realizowana przez Sieć SPLOT od 2009 r., kiedy to Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych – organizacja członkowska Sieci - zorganizowało pierwsze w Polsce tego typu spotkanie.

Forum jest okazją do wspólnej dyskusji o najistotniejszych obecnie wyzwaniach stojących przed środowiskiem pozarządowymi i samorządem terytorialnym oraz do poznania rozwiązań, jakie wypracowały liczne jednostki samorządu w Polsce w zakresie bieżącej, codziennej praktyki współpracy. Dlatego tegoroczne spotkanie koncentruje się wokół powstających rozwiązań mogących w przyszłości uzupełnić, a nawet zastąpić dotychczasowe modele finansowania realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. Poruszane będą ponadto tematy partycypacji, w tym konsultacji z mieszkańcami, ponieważ pomijanie tego aspektu w pracy władz publicznych często wywołuje słuszny opór społeczny. Dyskutowana będzie także kwestia rodzącego się sektora społecznościowego, pozostającego poza nurtem organizacji pozarządowych, ale coraz ważniejszego dla funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce. Jak zawsze odbędzie się sesja poświęcona codziennej praktyce współpracy.

Tegoroczne Forum będzie dziesiątym, jubileuszowym spotkaniem. Organizatorzy liczą więc na obecność blisko 120 osób z urzędów gmin, powiatów i województw. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc zapraszają nie więcej niż 2 osoby z jednej JST.

REJESTRACJA:
W celu rejestracji na Forum należy wypełnić formularz zgłoszeniowy w wersji online. Formularz zapisów dostępny jest pod adresem:
https://goo.gl/forms/YqffiHGPnEi6OJ792

INFORMACJA O WYDARZENIU:
http://kalendarz.ngo.pl/wiadomosc/2088248.html

O udziale w Forum Pełnomocników decyduje kolejność zgłoszeń. Formularz zgłoszeń będzie aktywny do dnia 20 sierpnia, o ile limit uczestników nie zostanie wcześniej przekroczony. Osoby zakwalifikowane do udziału w Forum Pełnomocników zostaną o tym poinformowane drogą mailową do dnia 24 sierpnia 2017r.