Urząd m.st. Warszawy zaprasza na konferencję „Wolontariat w mieście” poświęconą tematyce wsparcia rozwoju wolontariatu przez samorząd lokalny, realizowaną w ramach projektu „Ochotnicy warszawscy”.

Urząd m.st. Warszawy zaprasza na konferencję poświęconą tematyce wsparcia rozwoju wolontariatu przez samorząd lokalny.

Miasto Stołeczne Warszawa realizuje projekt „Ochotnicy warszawscy”. Jest to kompleksowe działanie mające na celu promocję i systemowe wsparcie rozwoju wolontariatu w stolicy. „Ochotnicy warszawscy” to innowacyjny projekt w skali naszego kraju, inspirowany doświadczeniami innych dużych miast, ale dostosowany do lokalnych potrzeb. Oparty jest o działania z zakresu komunikacji i promocji, wsparcia organizacji pozarządowych i instytucji (organizatorów wolontariatu), jak i samych wolontariuszy. Wykorzystuje potencjał współpracy partnerów instytucjonalnych, pozarządowych i biznesowych aktywnie działających w mieście.

Konferencja będzie okazją do poznania najważniejszych założeń i metod wsparcia rozwoju wolontariatu przez samorząd lokalny (w tym rozwoju wolontariatu pracowniczego w instytucjach publicznych). Organizatorzy położą duży nacisk na wymianę wiedzy i doświadczeń między uczestnikami wydarzenia.

Zaproszenie kierowane jest do władz samorządu lokalnego, urzędników odpowiedzialnych za prowadzenie różnorodnych działań społecznych i za politykę kadrową (wolontariat pracowniczy) oraz organizacji pozarządowych działających w obszarze wolontariatu lub wspierających współpracę trzeciego sektora z samorządem lokalnym.

Konferencja odbędzie się w dniach 28-29 listopada 2017 r. w Warszawie.

Zgłoszenia przyjmowane są do 19 listopada 2017 r. Liczba miejsc jest ograniczona. Udział w konferencji jest bezpłatny, organizator nie pokrywa kosztów dojazdu na miejsce konferencji oraz noclegu.

Szczegóły na temat wydarzenia, program konferencji i formularz rejestracyjny znajdą Państwo na stronie www.ochotnicy.waw.pl/konferencja