Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził słuszność argumentacji Prezydenta Wałbrzycha w sprawie odszkodowań pod obwodnicę miasta. Orzeczenie jest prawomocne.

Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził słuszność argumentacji Prezydenta Wałbrzycha w sprawie odszkodowań pod obwodnicę miasta. Stwierdził, że odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości pod obwodnicę Wałbrzycha winna płacić GDDKiA.

9 spraw, które rozpatrywał NSA, zostało przez Prezydenta wygranych. W wyroku NSA potwierdził, że odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości pod obwodnicę Wałbrzycha winna płacić Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Orzeczenie jest prawomocne. Stanowisko NSA zakłada stałą linię orzeczniczą w tym zakresie. W ten sposób kończy się prawny spór między GDDKiA a Prezydentem Wałbrzycha.

Decyzje w tej sprawie już spływają do Gminy. Pierwszych wypłat odszkodowań mieszkańcy mogą się spodziewać w ciągu 14 dni od doręczenia decyzji.