Znaczenie festiwali dla życia kulturalnego miast oraz wpływ nowej infrastruktury na lokalną ofertę kulturalną - to wiodące tematy VI Samorządowego Forum Kultury, na które ZMP zaprasza do Włocławka.

W dniach 8 i 9 września br. Związek Miast Polskich organizuje we Włocławku kolejne, VI Samorządowe Forum Kultury ZMP.

Tematami spotkania będą tym razem dwa zagadnienia, które są przedmiotem prowadzonych przez nas we współpracy z Regionalnym Obserwatorium Kultury UAM w Poznaniu projektów, dofinansowanych ze środków MKiDN:

1) znaczenie festiwali dla życia kulturalnego miast,

2) wpływ nowej infrastruktury kultury na lokalną ofertę kulturalną.