Wiosną rozpocznie się w Tarnowie remont płyty Rynku. Ma objąć m.in. wymianę nawierzchni i podbudowę płyty, jezdni oraz chodników, wymianę przyłączy wodno-kanalizacyjnych do zasilania fontann.

Wiosną rozpocznie się w Tarnowie remont płyty Rynku. Ma objąć m.in. wymianę nawierzchni i podbudowę płyty, jezdni oraz chodników, wymianę przyłączy wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych do zasilania fontann oraz budowę sieci ciepłociągu przez MPEC. Rozpoczęcie prac jest planowane na kwiecień. Ich pierwszy etap obejmie wewnętrzną część płyty rynku wraz z wykonaniem przebudowy infrastruktury podziemnej. Drugi etap to remont ciągu jezdnego i pieszego po stronie północno-wschodniej. Całość prac ma się zakończyć w drugim kwartale 2020 roku.

Wszystko wskazuje na to, że prace na rynku ruszą, zanim zakończy się remont placu Kazimierza. Restauratorzy niepokoją się sprawą przejezdności rynku i okolic oraz zmniejszeniem liczby miejsc parkingowych, spowodowanym przez wciąż trwający remont. Prace wydłużyły się, bo plac badali archeolodzy, którzy odkryli pozostałości po piwniczkach kupieckich kramów. - Wszystkie prace na starówce musimy prowadzić pod nadzorem archeologów - mówił dyrektor ZDiK Marian Ogrodnik i zaznaczył również, że zarówno remont rynku, jak i placu, będzie wykonany bardzo starannie. Podbudowy mają być głębsze i mocniejsze, a nawierzchnie grubsze i bardziej odporne, tak, aby mogły bez szwanku służyć przez wiele lat.