Rada Miejska w Tarnowie podjęła decyzję o ograniczeniu w sprzedaży alkoholu na terenie miasta. Od północy do godziny szóstej rano w sklepach i na stacjach benzynowych nie będzie można kupić alkoholu.

Ograniczenia w sprzedaży alkoholu, wprowadzane w całym kraju, wynikają ze znowelizowanej ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W myśl jej przepisów rada gminy mogła uchwałą zdecydować o ograniczeniu sprzedaży alkoholu od godziny 22 do 6 rano. Prezydent miasta, Roman Ciepiela, podczas majowej sesji Rady Miejskiej, zaproponował, by zakaz obowiązywał od północy, żeby pogodzić w ten sposób wynikające z ustawy wymogi ograniczenia dostępu do alkoholu z oczekiwaniami przedsiębiorców i mieszkańców. Radni podjęli uchwałę w tej sprawie. Takie rozwiązanie funkcjonuje między innymi w Tychach, Sandomierzu, Mysłowicach, Piotrkowie Trybunalskim, Chorzowie i w Bytomiu. Zakaz będzie obowiązywał także na stacjach benzynowych.

Zgodnie z podjętą uchwałą, na sprzedaż napojów z zawartością alkoholu do 4,5 procent oraz piwa limitu liczby punktów nie było. Teraz wydawanych będzie 320 zezwoleń, 120 dla lokali gastronomicznych, 200 dla sklepów. Dla napojów z zawartością alkoholu od 4,5 do 18 procent z wyjątkiem piwa liczby te wynoszą odpowiednio 100 i 170, tak samo, jak dla napojów z zawartością alkoholu powyżej 18 procent.