Świdnica otrzyma dotację w wysokości 117 415,80 zł na opracowanie programu rewitalizacji w ramach projektu pn. "Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Dolnośląskiego".

Świdnica otrzyma dotację w wysokości 117 415,80 zł na opracowanie programu rewitalizacji w ramach projektu pn. "Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Dolnośląskiego" współfinansowanego ze środków PO Pomoc Techniczna 2014-2020.

Oprócz wsparcia finansowego miasto otrzyma także pomoc merytoryczną w procesie opracowania programu rewitalizacji, stanowiącego podstawę do ubiegania się o dotację z funduszy Unii Europejskiej. Podobnie jak wszystkie gminy w Polsce, Świdnica jest na etapie tworzenia dokumentu pozwalającego na aplikowanie o środki do roku 2020.

- Remonty kamienic, czy modernizacja ulic i chodników to tylko niewielka część działań składających się na rewitalizację. Poprawa
przestrzeni musi iść w parze z polepszeniem warunków życia, co zapewniają szerokie działania społeczne, kulturalne, edukacyjne czy ekonomiczne podejmowane w tym procesie
- mówi zastępca prezydenta Szymon Chojnowski.