W przyszłym roku rodzice przedszkolaków zostaną zwolnieni z opłat za pobyt dziecka w przedszkolu. Zdecydowali tak suwalscy radni na wniosek Czesław Renkiewicza, prezydenta Suwałk.

Aby skorzystać ze zwolnienia z opłat, rodzice będą musieli spełnić pewne warunki. To zameldowanie w Suwałkach i odprowadzanie podatku dochodowego na rzecz Miasta Suwałk. Do tej pory ulga dotyczyła tylko rodziców dzieci 3- i 4-letnich, którzy nie ukończyli 35 roku życia. Dodatkowo także rodziców dzieci 5- i 6-letnich. Jeśli radni miejscy zgodzą się na propozycje Prezydenta Suwałk, kryterium wieku nie będzie brane pod uwagę, a zwolnienie z opłaty będzie dotyczyło rodziców wszystkich przedszkolaków.

Jak wynika z bieżących analiz, skutki finansowe wprowadzenia tych zmian nie będą mocno obciążały budżetu Miasta Suwałk, które pod względem dochodów jest w dobrej kondycji.

W tym roku Miasto otrzymało z Ministerstwa Edukacji Narodowej środki finansowe w wysokości 4.800.740,13 zł (dotacja na wychowanie przedszkolne dzieci do lat 5 – 2.261.220,00 zł, subwencja oświatowa na dzieci 6 – letnie w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – 660.115,42 zł oraz na dzieci 6 – letnie w przedszkolach – 1.879.404,71 zł). Ponadto w 2017 r. plan dochodu przedszkoli z tytułu opłat wnoszonych przez rodziców wynosił 746.700,00 zł, natomiast na 2018 r. została zaplanowana kwota około 263.000,00 zł. Na taką kwotę opiewałby też skutek finansowy planowanych zmian.

Wprowadzenie nowej ulgi to wyjście naprzeciw oczekiwaniom rodziców dzieci uczęszczających do suwalskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych całodziennych w szkołach podstawowych i kolejny element polityki prorodzinnej Miasta Suwałki – powiedział Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk.