Przez cztery nocne godziny, od 2 do 6 rano, w Sopocie nie będzie można kupić alkoholu. Tak władze miasta chcą walczyć z etykietą „imprezowni”, jaka w ostatnich latach przylgnęła do miasta.

24 kwietnia sopoccy radni zadecydowali o ograniczeniu nocnej sprzedaży alkoholu na terenie miasta w sklepach w godzinach od 2.00 do 6.00.

Zgodnie z podpisaną 10 stycznia 2018 roku przez Prezydenta RP ustawą o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, weszły przepisy dotyczące m.in. polityki antyalkoholowej, na mocy których: „rada gminy będzie uprawniona do wprowadzenia ograniczenia w zakresie nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Ograniczenia te będą mogły dotyczyć sprzedaży prowadzonej między godziną 22:00 a 6:00”.

Poprzez Związek Miast Polskich postulowaliśmy przekazanie gminom kompetencji w zakresie regulacji godzin sprzedaży alkoholu – mówi Jacek Karnowski, prezydent Sopotu. – Ustawa przyjęta przez parlament dała nam takie możliwości. Z naszych obserwacji wynikało, że sklepy całodobowe były niestety źródłem tańszego i łatwiej dostępnego alkoholu dla osób młodych i często nietrzeźwych.

Uchwała jest kompromisem wypracowanym podczas konsultacji i spotkań przeprowadzonych przez Radę Miasta Sopotu z przedsiębiorcami, Miejskim Komendantem Policji w Sopocie, Komendantem Straży Miejskiej w Sopocie oraz Przewodniczącym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.