Rozstrzygnięto przetarg na budowę i utworzenie Centrum Nauki w Sianowie. Nowoczesny, przeszklony budynek będzie kolejnym, dużym przedsięwzięciem w zdegradowanym obszarze Starego Miasta.

Budynek powstanie w ramach projektu pn. „Podniesienie jakości przestrzeni placu pod Lipami”.

Na realizację Centrum Nauki gmina pozyskała dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 2,26 mln zł, a całkowita wartość inwestycji szacowana jest na kwotę 5,13 mln zł. - Niebawem w centrum Sianowa będzie plac budowy i uzupełnienie niekompletnej starówki obiektem na potrzeby nauki. To będzie piękny, nowoczesny budynek ze szklaną elewacją nawiązującą do zabytkowego charakteru unikatowego sianowskiego rynku. Będą tu też laboratoria i tętniąca życiem baśniowa fabryka energii i wiedzy. Tutaj chce się odkrywać, dziwić i zachwycać otaczającym światem. Chcieliśmy stworzyć przestrzeń posiadającą niezwykły klimat – mówi Maciej Berlicki, pomysłodawca Centrum Nauki. – Odwiedzający będą mogli znaleźć się na chwilę w innym czasie i rzeczywistości. Wszystko po to, aby poczuć jeszcze większą ciekawość świata.

- To ważny projekt dla całej społeczności lokalnej, ze względu na funkcję jaką docelowo będzie pełnić oraz miejsce, w którym powstanie. Zdegradowany obszar Starego Miasta został wpisany do Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy i Miasta Sianów, wymaga ciągłych działań naprawczych i nowych inwestycji – wyjaśnia Agata Szewczyk, kierownik referatu rozwoju w sianowskim ratuszu. 

Będzie to kolejne, duże przedsięwzięcie w tej części miasta. Obok nowo powstałego Budynku Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Sianowie, zmodernizowanego Kina Zorza i zaadaptowanego (z danej Szkoły Podstawowej nr 1) Dziennego Domu Senior+ i Klubu Senior+, powstanie placówka o charakterze edukacyjno – eksperymentalnym, skierowana do wszystkich mieszkańców Sianowa i regionu. Na placu pod Lipami, w miejscu obecnego pomnika „Dziewczynki z zapałkami” zaprojektowany zostanie budynek o pow. ok. 660 m2, składający się z dwóch kondygnacji i poddasza. Swoją współczesną architekturą będzie nawiązywać do przyjętego układu zagospodarowania przestrzennego tej części miasta.
W budynku zaprojektowane zostaną m.in. laboratoria i stanowiska interaktywne, dzięki nim uczestnicy warsztatów będą mogli przeprowadzać szereg ciekawych doświadczeń i eksperymentalnie badać różne zjawiska z dziedzin nauk przyrodniczych i matematycznych. Inwestycja realizowana będzie w latach 2020 – 2021 w formule „zaprojektuj i wybuduj”, a jej wykonawcą będzie Firma LK INWEST Sp. z o. o. z Wrocławia.