Związek Banków Polskich zaprasza samorządy do udziału w projekcie „Bankowcy dla Edukacji”, który ma na celu poprawę powszechnego poziomu wiedzy z zakresu ekonomii, bankowości, cyberbezpieczeństwa.

Projekt sektorowy „Bankowcy dla Edukacji” to inicjatywa ukierunkowana na poprawę powszechnego poziomu podstawowej wiedzy z zakresu ekonomii, bankowości, cyberbezpieczeństwa i obrotu bezgotówkowego. Jak wskazują organizatorzy tych działań, dla skutecznego osiągnięcia tego celu niezbędne jest podjęcie szerokich działań wspieranych przez instytucje rynku finansowego, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, media, oraz jednostki samorządu terytorialnego, które na co dzień są najbliżej potrzeb lokalnych społeczności.

Dziś łączny zasięg wszystkich inicjatyw realizowanych od lat dla różnych grup społecznych z inicjatywy ZBP oraz przy aktywnym udziale Warszawskiego Instytutu Bankowości oraz Centrum Prawa Bankowego i Informacji to ponad 3 miliony odbiorców oraz poparcie ponad kilkuset podmiotów w tym instytucji publicznych (m.in. Narodowego Banku Polskiego, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych), sektora finansowego (m.in. banków, Biura Informacji Kredytowej i Krajowej Izby Rozliczeniowej), uczelni (ponad 125 placówek państwowych i prywatnych w skali całego kraju), szkół i reprezentacji wielu innych środowisk.

W samym okresie sierpień 2016 r. – czerwiec 2017 r. Projekt BdE dotarł bezpośrednio do ponad 60 000 dzieci, młodzieży, studentów, seniorów w całej Polsce. Od początku roku szkolnego 2017/2018 planujemy wzbogacić programy lekcji w szkołach o temat „Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni”, łącznie do końca tego roku planujemy przeprowadzić około 2500 lekcji dla 50 000 uczestników, zaś plany przyszłorocznie zakładają wspólne dotarcie już do ponad 100 000 dzieci i młodzieży.

W Projekt w formie programu pilotażowego zaangażowały się już pierwsze gminy, zaś teraz okazję do tego ma każda jednostka samorządu terytorialnego. Jak może to zrobić? Podstawowe informacje dostępne pod poniższym linkiem: http://wib.org.pl/informacje.php?id=69