W najnowszym numerze „Samorządu Miejskiego” m.in. obszerna relacja z I Kongresu Polityki Miejskiej oraz XV Kongresu Miast Polskich, zorganizowanych przez Związek Miast Polskich w Krakowie.

Z udziałem ponad 500 uczestników - samorządowców, przedstawicieli rządu oraz ekspertów odbył się w Krakowie I Kongres Polityki Miejskiej połączony z Kongresem Miast Polskich. W „Samorządzie Miejskim” prezentujemy szeroką relację z tego wydarzenia.

W „Samorządzie Miejskim oprócz artykułów przygotowanych specjalnie w związku z Kongresem, publikujemy także relacje z październikowych spotkań Zarządu Związku Miast Polskich oraz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Zarówno Związek, jak i cała strona samorządowa Komisji Wspólnej domagają się odrzucenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Piszemy także o Ząbkach - mieście, które w tym roku obchodzi jubileusz 50-lecia nadania praw miejskich. Czas tegorocznego jubileuszu jest dla mieszkańców i władz Ząbek wyjątkowy, bo miasto przeżywa niezwykły boom rozwojowy.