Taras widokowy, górka saneczkowa, ścieżka dydaktyczna – to niektóre atrakcje, które powstają na terenie po byłej koksowni Orzegów - ostatniego i najstarszego tego typu zakładu na terenie Polski.

Właśnie ruszyła remediacja i rewitalizacja 5-hektarowego obszaru zabytkowej fabryki. Prace potrwają do 2021 roku i pochłoną 21 mln złotych. 85% tej kwoty miasto pozyskało z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

- Prace nad nadaniem „drugiego życia” dawnej koksowni postępują pełną parą. Usunięto już dziką roślinność i wywieziono ponad 11 000 ton odpadów. Teren inwestycji jest przygotowany do działań remediacyjnych. Polegają one na usunięciu lub zmniejszeniu substancji zagrażających środowisku i zdrowiu ludzi – tłumaczy prezydent Grażyna Dziedzic. Badania gruntu wykazały obecność na terenie dawnej koksowni metali ciężkich, cyjanków oraz różnych związków ropopochodnych, dlatego też projekt remediacji przewiduje zastosowanie jednoczesne technologii bioremediacji (usuwania zanieczyszczeń za pomocą żywych mikroorganizmów) i fitoremediacji (technologii wykorzystującej rośliny w procesie oczyszczania). Zastosowane będą również bariery reaktywne, w których dochodzi do procesu geochemicznego między zanieczyszczoną substancją a materiałem wypełniającym barierę.

Najważniejszą częścią zadania jest zneutralizowanie niebezpiecznych związków, które zalegają nie tylko w gruncie, ale i w wodach podziemnych – mówi wiceprezydent Michał Pierończyk. – Dopiero po oczyszczeniu gruntu możliwa będzie realizacja zaplanowanej inwestycji, obejmującej m.in. utworzenie nowego założenia parkowego – dodaje.

W najbliższym czasie ruszą także prace konserwatorskie. – Dużą częścią projektu jest zabezpieczenie ruin budowli po byłym zakładzie koksowniczym – mówi Łukasz Urbańczyk, Miejski Konserwator Zabytków. Do dzisiejszych czasów zachował się budynek wieży węglowej, fragment ciągu komór pierwszej baterii koksowniczej oraz zbiornik smoły.