25-26 marca 2019 r. w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu odbędzie się seminarium pn. „Opracowania planistyczne i konserwatorskie w procesie rewitalizacji”.

25-26 marca 2019 r. w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu odbędzie się seminarium pn. „Opracowania planistyczne i konserwatorskie w procesie rewitalizacji”, podczas którego miasto Wałbrzych nie tylko podzieli się swoimi doświadczeniami, ale także umożliwi wymianę wiedzy między różnymi środowiskami, w tym przede wszystkim pomiędzy samorządowcami, światem nauki i ekspertami.

Organizatorem seminarium jest biuro Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu. Jednym z celów Seminarium jest przedstawienie wartości kulturowych w obszarze rewitalizacji, pokazanie efektów współpracy poszczególnych gmin z oddziałami terenowymi Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Drugim celem Seminarium jest omówienie procesów planistycznych jako istotnego elementu wsparcia działań rewitalizacyjnych, potrzeby tworzenia koncepcji rozwiązań przestrzennych w odniesieniu do potrzeb rewitalizacyjnych miast.

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych zagadnieniami związanymi z rewitalizacją w planowaniu przestrzennym do udziału w seminarium. Informacje szczegółowe na temat wydarzenia można znaleźć na stronie www.seminarium.walbrzych.eu. Zgłoszenia prosimy kierować za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego znajdującego się w zakładce REJESTRACJA.

Wydarzenie objęte jest patronatem Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

W załączeniu Zaproszenie z programem