Na przełomie 2018 i 2019 roku ma ruszyć w Rawiczu przebudowa rynku i deptaków. Motywem przewodnim rewitalizacji będzie nawiązanie do tradycji rzemieślniczych i włókienniczych miasta.

Burmistrz Grzegorz Kubik zaprezentował finalny projekt rewitalizacji rynku i deptaków. Zgodnie z planami władz miasta przebudowa ma ruszyć na przełomie 2018 i 2019 roku.

Roman Rutkowski, projektant rawickiego rynku, zaproponował oryginalny motyw przewodni – nawiązanie do tradycji rzemieślniczych i włókienniczych Rawicza. W rezultacie nowa posadzka będzie imitować nicianą osnowę. Mieszkańców czeka szereg zmian – zarówno komunikacyjnych, jak i estetycznych. Centrum zostanie niemal w całości odmienione.

Jak zmieni się centrum?
Pojawią się także nowe drzewa oraz liczna mała architektura, m.in. lampy, ławki, stojaki rowerowe, kosze, kwietniki oraz fontanna i figurka niedźwiedzia. Plac ma łączyć funkcję parkingową z rekreacyjną. Jest to kompromis pomiędzy różnymi potrzebami mieszkańców – część z nich chce zachowania miejsc parkingowych, a część widzi rynek jako wolną przestrzeń. Dlatego miejsca postojowe zostaną zachowane dla 162 samochodów, dodatkowo pojawią się nowe miejsca na ulicach jednokierunkowych. Łącznie liczba miejsc parkingowych będzie zbliżona do obecnej. Parking zostanie oddzielony od części rekreacyjnej donicami z kwiatami. Z kolei deptaki zostaną połączone w jeden ciąg i wraz z północną częścią rynku będą pełnić funkcje rekreacyjne. W tej strefie znajdzie się miejsce na ogródki wiedeńskie, strefy relaksu dla mieszkańców, budki wystawowe, jarmarki czy koncerty. – Uwzględniliśmy różne potrzeby mieszkańców w różnych aspektach – rekreacyjnych, społecznych czy komunikacyjnych. Wypracowany projekt to efekt szerokiego konsensusu społecznego i mam nadzieję, że różnica będzie z wielką korzyścią dla naszych mieszkańców – tłumaczy burmistrz Rawicza, Grzegorz Kubik.

Prace pod ziemią i koszty
Prócz nawierzchni, czyli płyty rynku i deptaków, przebudowana zostanie infrastruktura podziemna, w tym m.in. sieć wodociągowa, energetyczna, gazowa i kanalizacyjna. Same prace podziemne mają pochłonąć 7 mln zł. Drugie tyle nowa nawierzchnia całej przestrzeni – obu deptaków i rynku.

Gmina złoży wniosek w ramach WRPO
Burmistrz Grzegorz Kubik zapowiada, że gmina wystartuje w konkursie o dofinansowanie na rewitalizację w ramach WRPO. Włodarz prowadzi także rozmowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w kwestii preferencyjnego kredytu na rewitalizację o niskich rocznych ratach.

Ruch w mieście
Władze miasta planują również zmiany w organizacji ruchu w mieście - przebudowę siedmiu skrzyżowań w obrębie plant. Według wstępnych założeń (gmina jest przed konsultacjami z konserwatorem zabytków) na sześciu z nich pojawić się powinny ronda ułatwiające i upłynniające ruch wokół plant.