Blisko 400 przedstawicieli firm z terenu Przemyśla wzięło udział w badaniu na temat gospodarki i jej potencjału. Przedsiębiorcy określali też zasoby miasta, a także jego słabe i mocne strony.

W związku z przygotowaniami do II etapu Programu Rozwój Lokalny, finansowanego w ramach III edycji Funduszy norweskich i EOG na lata 2014 – 2021 zostały przeprowadzone badania, w których udział wzięło blisko 400 przedstawicieli firm z terenu Przemyśla. Badanie było prowadzone w Online, a jego celem było pozyskanie i uzupełnienie wiedzy w obszarze szeroko rozumianej gospodarki, jej potencjału, określenia zasobów, słabych i mocnych stron oraz kierunków rozwoju. Blisko 90% podmiotów uczestniczących w badaniu ma siedzibę na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl.

Po dwóch już opublikowanych raportach: oceny miasta przez młodzież oraz oceny miasta przez podmioty branży turystycznej i okołoturystycznej. Obecnie miasto opracowało raport na temat tego, jak potencjał gospodarczy oceniają przemyscy przedsiębiorcy, zarówno Ci, którzy prowadzą swoje firmy od dziesięcioleci w Przemyślu, jak i ci, którzy są na początku swojej drogi.