Ponad 542 miliony złotych trafiły w minionej kadencji do Radomia z różnych zewnętrznych źródeł. To pieniądze, które umożliwiły realizację 88 projektów o łącznej wartości 921 milionów złotych.

Projekty realizowane przy udziale pozyskanych funduszy dotyczą różnych dziedzin, m.in. rozwoju infrastruktury drogowej, ochrony środowiska, rewitalizacji zabytków czy edukacji. Jest wśród nich np. modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej, którą prowadzą Wodociągi Miejskie, przebudowa alei Wojska Polskiego, budowa trasy N-S.

- Dzięki pieniądzom pozyskanym z zewnątrz budujemy też Radomskie Centrum Sportu, rewitalizujemy Miasto Kazimierzowskie, w tym Kamienicę Deskurów i ratusz, inwestujemy w zrównoważony transport, służbę zdrowia i realizujemy cały szereg projektów edukacyjnych - wylicza prezydent miasta. Podkreśla, że miasto szuka dofinansowań wszędzie tam, gdzie tylko jest to możliwe. Są to m.in. fundusze unijne np. z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko czy programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój. Miasto pozyskuje też środki krajowe będące w dyspozycji np. poszczególnych ministerstw, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych czy Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Duża skuteczność w pozyskiwaniu zewnętrznych funduszy to efekt ciężkiej pracy.