Tematem konkursowych fotografii może być ukazanie w oryginalny sposób ludzi, zjawisk i wydarzeń, gdzie środki ochrony osobistej, np. maseczki czy rękawiczki jednorazowe są elementem fotografii.

Centrum Kulturalne w Przemyślu przygotowało dla mieszkańców miasta kolejny konkurs. Jego tematem jest otaczająca nas przez ostatnie tygodnie rzeczywistość czasu pandemii. Tym razem instytucja kultury zaprasza do udziału w nim amatorów fotografii. 

Celem konkursu „Zamaskowany świat pandemii" jest promocja twórczości fotograficznej i ukazanie rzeczywistości związanej z aktualnymi wydarzeniami związanymi z pandemią Covid-19, ze szczególnym uwzględnienie powszechnie stosowanych elementów służących ochronie zdrowia takich jak maseczki, rękawiczki jednorazowe czy przyłbice.