W związku z ustaleniami podczas Zgromadzenia Ogólnego we Wrocławiu Związek Miast Polskich prosi o nadsyłanie uwag do projektu Programu 100 obwodnic w terminie do dnia 18 marca br.

Termin konsultacji Programu upływa 20 marca. W załączeniu projekt Programu.

20 marca w Warszawie odbędzie się posiedzenie Zespołu Infrastruktury Komisji Wspólnej Rządu i ST, podczas którego przedstawimy nasze stanowisko wobec Programu, zawierające uwagi i postulaty miast.

Być może posiedzenie będzie miało charakter konferencji online. Jeśli tak, powiadomimy o sposobie udziału w nim przez internet.

Jeśli posiedzenie będzie zwołane w trybie zwykłym, powiadomimy wszystkich zainteresowanych o miejscu i terminie.

W związku z dynamiczną sytuacją sanitarno-epidemiologiczną nie będziemy organizować planowanego pierwotnie spotkania w dniu 16 marca.