Prezes ZMP zwrócił się do Prezesa URE o zbadanie cen energii elektrycznej i podjęcie stosownej interwencji w celu zapewnienia zrównoważenia interesów przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców energii

Prezes Związku Miast Polskich, Zygmunt Frankiewicz zwrócił się do Macieja Bando, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - w imieniu miast członkowskich Związku - z wnioskiem o zbadanie cen energii elektrycznej i podjęcie stosownej interwencji w celu zapewnienia zrównoważenia interesów przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców energii, o którym mowa w art. 23 ust. 1 Prawa energetycznego.

„W ostatnich miesiącach w wielu miastach, podmiotach gospodarki mieszkaniowej, miejskich grupach zakupowych itp. trwają postępowania przetargowe dotyczące zakupu energii elektrycznej dla potrzeb zapewnienia lokalnych usług publicznych dla naszych mieszkańców. Ceny, jakie zaproponowali nam dostawcy energii, są o 50-70% wyższe niż przed rokiem, co w żaden sposób nie może być uznane za działanie racjonalne, zwłaszcza w świetle argumentacji, jaka towarzyszy tej drastycznej podwyżce. Głównym argumentem na rzecz tak wielkiej podwyżki cen energii jest wzrost ceny uprawnień do emisji CO2, która w ciągu ostatniego roku podniosła się z ok. 8 euro do ok. 20 euro za tonę CO2.

Wiemy, że w Polsce wyprodukowanie 1 MWh energii elektrycznej wiąże się z wyemitowaniem ok. 0,8 tony dwutlenku węgla. Zatem gdyby uwzględnić całość wzrostu cen uprawnień w cenie energii powinna ona wzrosnąć o ok. 0,8 x 12 euro, tzn. maksymalnie o ok. 45 (a nie 150) zł za 1 MWh. A trzeba jeszcze przypomnieć, że Polska dysponuje przydziałem bezpłatnych uprawnień do emisji dwutlenku węgla.

W tej sytuacji uprzejmie proszę o podjęcie niezbędnych działań mających na celu spowodowanie rezygnacji producentów energii elektrycznej z nieuzasadnionego dyktatu cenowego, wykorzystującego monopolistyczną pozycję na rynku. Skutkiem takiej postawy będzie nie tylko podnoszona przez środowiska przedsiębiorców i pracodawców utrata konkurencyjności polskiej gospodarki, ale także znaczny skok cen lokalnych usług publicznych, który spowoduje istotny wzrost kosztów życia polskich rodzin.”- czytamy w piśmie Z. Frankiewicza z 3 grudnia 2018 roku.

Polecamy też ciekawy artykuł na ten temat autorstwa dziennikarza PAP, który kieruje Serwisem Samorządowym, Jacka Krzemińskiego: Drogi klimat europejski.