Tegoroczna konferencja jest wspólną inicjatywą miasta oraz Volkswagena Poznań, który w jubileuszowym roku swojego 25-lecia obecności w mieście chciałby w ten sposób podkreślić ważkość logistyki.

12 i 13 września w Poznaniu odbędzie się już po raz kolejny Forum Rozwoju Miast. Tegoroczna tematyka będzie dotyczyła wyzwań związanych z logistyką miejską.

W pierwszym dniu wezmą udział goście z zagranicy, osobistości z rodzimego Poznania oraz innych miast Polski. Prelekcje i debata na forum będą równoczesnym zaproszeniem do interakcji i refleksji. Głos zabierze m.in. Birgit Hendriks z Holandii, gdzie dobre praktyki upłynniły i wyciszyły ruch towarowy w mieście. Organizatorzy pokażą, że również w poznańskim środowisku nie brakuje wizjonerów z pomysłem na innowacyjne rozwiązania dla ostatniej mili oraz twórczych głów w świecie akademickim czyli laureatów konkursu „Miasto w ruchu” - studentów Uniwersytetu Ekonomicznego. Konferencję inspirującym wykładem uświetni Zuzanna Skalska, z którą odbędziemy podróż do wspólnie kreowanego miasta przyszłości.

Drugi dzień będzie okazją, aby w mniejszych grupach wziąć pod lupę zdefiniowane wyzwania i poszukać dla nich optymalnych rozwiązań podczas warsztatów, nad którymi patronat przejęli organizatorzy i partnerzy wydarzenia.

Pełna agenda wydarzenia i możliwość rejestracji na stronie - www.forumrozwojumiast.poznan.pl