Radni Podkowy Leśnej podjęli uchwałę w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego. Mieszkańcy odpowiedzą na pytanie czy są „za dołączeniem Miasta Ogrodu Podkowa Leśna do miasta stołecznego Warszawy”.

Radni Miasta Podkowa Leśna podjęli uchwałę w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego, które odbędzie się w dniu 2 kwietnia 2017 r. Mieszkańcy odpowiedzą na pytanie czy są „za dołączeniem Miasta Ogrodu Podkowa Leśna do miasta stołecznego Warszawy”.

Kolejną ważną uchwałą było przyjęcie stanowiska Rady Miasta w sprawie projektu Ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy. Rada Miasta Podkowa Leśna apeluje o wycofanie z prac legislacyjnych poselskiego projektu ustawy o ustroju m.st. Warszawy. Nie zgadza się i protestuje przeciwko trybowi procedowania tak ważnych dla całego regionu zmian z pominięciem konsultacji społecznych i tym samym odebraniem obywatelom prawa do wypowiedzenia się we własnej sprawie.

Radni Podkowy Leśnej oczekują, że w ramach konsultacji społecznych odbędzie się publiczna, merytoryczna dyskusja z ekspertami.
- Zależy nam na poszanowaniu Waszego prawa do wypowiadania się w tej kwestii. Nic o nas bez nas - napisali radni w liście do mieszkańców.