Oczekujemy, że ustawa rozwiąże problemy, a nie że jej głównym celem będzie zmiana granic obecnie istniejących gmin, bo te radzą sobie bardzo dobrze - pisze burmistrz Otwocka do w liście do mieszkańców

Szanowni Mieszkańcy Otwocka!

W dniu 4 lutego br. wraz z przedstawicielami władz samorządowych podwarszawskich gmin podpisałem apel do Prezesa Rady Ministrów oraz Marszałków Sejmu i Senatu o wycofanie z parlamentu projektu ustawy o ustroju Miasta Stołecznego Warszawy.

Szkoda, że proponowany projekt ustawy nie był konsultowany z samorządami tylko próbuje się go narzucić odgórnie. Rzeczywiście można odnieść wrażenie, że głównym jego celem jest zawłaszczenie samorządów i zamach na ich niezależność.

Tymczasem, małym i średnim samorządom terytorialnym zlokalizowanym obok dużego ośrodka niewątpliwie jest potrzebna ustawa metropolitalna. Obecne przepisy choć określają zasady współpracy między samorządami, to jednak są oderwane od
faktycznych potrzeb. Szczególnie widać to przy realizacji projektów komunikacyjnych i projektów infrastrukturalnych.

Świetnym przykładem jest międzygminny projekt funkcjonowania sieci połączeń komunikacji publicznej z Miastem Stołecznym Warszawą. Gminy podwarszawskie tworzą porozumienie z Miastem Otwock, a to dalej podpisuje porozumienie z Warszawą na uruchamianie Szybkiej Kolei Miejskiej. Z komunikacji korzystają mieszkańcy wszystkich gmin powiatu otwockiego, ale już projekt finansuje tylko część i to w niewspółmiernych wysokościach. My, jako Samorząd Miasta Otwocka nie mamy faktycznego wpływu ani na koszty niejako narzucane przez Warszawę (jako przewoźnika), ani też na wysokość dotacji przekazywanych na projekt przez inne gminy. Świetnym przykładem może być także zaproponowane przez Otwock i Józefów włączenie naszego regionu do I strefy biletowej. Projekt nie wszedł w życie od 2017 roku, bo nie ma aktu prawnego obligującego samorządy do jego
współfinansowania.

Rozwiązania tego problemu oczekujemy od ustawy metropolitalnej. Podobnie z projektami infrastrukturalnymi. Gminy podwarszawskie zabiegają na przykład o rozbudowę dróg dojazdowych do Warszawy, a Miasto Stołeczne nie jest tym zainteresowane w równym stopniu, bo infrastruktura choć zlokalizowana w Warszawie służyć będzie przede wszystkim mieszkańcom gmin ościennych. Ten problem też powinien być rozwiązany przez ustawę metropolitalną.

Podobnie wygląda załatwienie sprawy gospodarki wodno-ściekowej czy publicznej służby zdrowia. Pierwsza ustawa tego nie obejmowała. Dlatego też uważamy, że wszelkie projekty ustaw metropolitalnych powinny być konsultowane z poszczególnymi grupami miast. Aglomeracje mają różne problemy wymagające zmian. Być może warto zamiast tworzenia nowego, „pokracznego” szczebla samorządu, którym faktycznie stanie się aglomeracja warszawska, wzmocnić rolę współpracy
między samorządami przekazując odpowiednie środki finansowe.

Podsumowując, oczekujemy że ustawa rozwiąże problemy, a nie że jej głównym celem będzie zmiana granic obecnie istniejących gmin, bo te radzą sobie z realizacją swoich zadań bardzo dobrze.

Prezydent Miasta Otwocka
Zbigniew Szczepaniak