Budowa Ostrowieckiego Browaru Kultury to jedna z największych inwestycji miejskich ostatnich lat. Do całkowicie wyremontowanych pomieszczeń trafi m.in. Miejskie Centrum Kultury i miejska biblioteka.

Biuro projektowe „Dresler Studio Architektura i Urbanistyka” z Krakowa wygrało konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania dziedzińca Ostrowieckiego Browaru Kultury, którego otwarcie zaplanowano na koniec 2018 roku. Zagospodarowanie dziedzińca, to projekt będący uzupełnieniem największej inwestycji miejskiej ostatnich lat, czyli Ostrowieckiego Browaru Kultury. W ramach tych prac powstanie infrastruktura z tyłu budynku. W ramach tak zwanej rewitalizacji, część placu ma posłużyć aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych. Konkurs został ogłoszony w ramach programu „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno - kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego – zagospodarowanie części dziedzińca browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych”, na realizację którego gmina zdobyła dodatkowe środki.

Zwycięski projekt w ciekawy sposób wpisuje się w realizowaną już koncepcję budowy Ostrowieckiego Browaru Kultury. Ma to być miejsce przyjazne dla mieszkańców. Głównym elementem nowej infrastruktury na być ogród sensoryczny, teren dziedzińca ma stać się miejscem spotkań oraz wielu imprez organizowanych przez MCK, BWA, czy Bibliotekę. Projekt przedstawiony przez krakowskie biuro projektowe w ciekawy sposób pozwala na zachowanie budynku po kultowym „Cafe Browar”, który zostanie rozbudowany i powiększony o część, której bryła będzie powtórzeniem fragmentu elewacji browaru od strony ulicy Siennieńskiej. Oba budynki będzie wizualnie łączyć kolorystyka starej cegły. Tak wyglądający obiekt stanie się siedzibą trzech rad osiedlowych, których osiedla znajdują się w pobliżu powstającego obiektu.

- Na dziedzińcu Browaru, oprócz parkingu dla osób odwiedzających inwestycje kulturalne, ma powstać przestrzeń dla mieszkańców - mówi Jarosław Górczyński, Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. - Otrzymaliśmy dofinansowanie ogólnego projektu rewitalizacji miasta i na to konkretne zadanie przeznaczymy około 2 milionów złotych. Głównym założeniem było wkomponowanie w powstający obiekt budynku, w którym siedzibę będą miały trzy rady osiedlowe. Poza tym wymagaliśmy stworzenia miejsca dla wypoczynku i relaksu.

- Ogród sensoryczny, który zaprojektowaliśmy będzie dopełnieniem zagospodarowania dziedzińca browaru - mówi projektant Grzegorz Dresler. - Dążyliśmy do tego, by teren wokół Browaru był przyjazny dla mieszkańców. Ogród sensoryczny będzie tworzył dodatkowe przestrzenie działające na zmysły człowieka. Będzie się składał z wielu rodzajów roślinności, kolorowych kwiatów.