Ostrołęccy radni przyjęli uchwałę, która zobowiązuje władze miasta do wyeliminowania z codziennego użytku plastikowych przedmiotów. Ratusz ma prowadzić kampanię "Ostrołęka wolna od plastiku".

Zdaniem autora uchwały - radnego Pawła Niewiadomskiego - w ratuszu i podległych mu jednostkach plastikowe torby, pojemniki, opakowania, naczynia i kubki należy zastąpić produktami ekologicznymi. - Wychodzimy naprzeciw przepisom, które Polska będzie musiała stosować. Chcemy być jednym z pierwszych samorządów w kraju, które podjęły działania eliminujące plastik w życiu codziennym. Chcemy, aby to urząd miasta w pierwszej kolejności dawał mieszkańcom dobry przykład - wyjaśnił Niewiadomski.

Według przyjętego dokumentu miasto ma kupować wodę w opakowaniach szklanych lub wielokrotnego użytku. Podczas wydarzeń organizowanych i współfinansowanych przez ratusz produkty plastikowe mają być zastąpione produktami ulegającymi kompostowaniu lub biodegradacji. Także gadżety i materiały promocyjne zamawiane przez ratusz powinny być biodegradowalne, a podczas postępowań przetargowych i w zamówieniach publicznych mają być stosowane "zielone" zasady.

Poza tym miasto ma prowadzić działania promocyjne i edukacyjne, skierowane do pracowników miejskich jednostek i mieszkańców miasta, zachęcające do zastępowania plastikowych produktów ekologicznymi. Kampania ma być realizowana stopniowo i długofalowo.