W Nowej Soli powstanie napowietrzny ogród doświadczeń dla dzieci. Projekt przewiduje budowę „ODRA – Centrum Matematyczno Przyrodniczego". Miasto otrzyma dofinansowanie Województwa Lubuskiego.

Projekt przewiduje budowę „ODRA – Centrum Matematyczno Przyrodniczego" w Nowej Soli. Obiekt nie będzie miał charakteru budowli kubaturowej, lecz zostanie zlokalizowany na otwartej przestrzeni. W centrum wyodrębnione zostaną strefy tematyczne, odpowiadające poszczególnym działom nauki. Do poszczególnych stref trafi 45 urządzeń interaktywnych, ścianka zapachowa, ścianka fakturowa, które zobrazują i wytłumaczą osobom zwiedzającym określone prawidła rządzące światem przyrody (zakres fizyki, geografii, biologii, informatyki). Wszystkie dostosowane są zarówno do samodzielnego korzystania, przeprowadzania
doświadczeń i eksperymentów, jak i do pracy za ich pomocą pod kierunkiem nauczyciela.

Do poszczególnych stanowisk z urządzeniami będzie wiodła utwardzona i oświetlona ścieżka. Na obszarze parku postawione zostaną 3 wiaty, które umożliwią pracę z grupami zwiedzających.