Prezes ZMP wystosował list do Jarosława Gowina w sprawie rozważenia możliwości wprowadzenia istotnych zmian w projekcie ustawy o szkolnictwie wyższym, aby zachować szanse rozwojowe dla średnich miast.

W imieniu wielu zainteresowanych miast i środowisk Zygmunt Frankiewicz zwraca się do wicepremiera Jarosława Gowina z prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia istotnych zmian w przedstawionym niedawno projekcie nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Ich celem powinno być uzyskanie zgodności z główną linią polityki Rządu Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, którą Związek jednoznacznie poparł i promuje, a z którą projekt nie jest zgodny.

Niestety z projektu Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce wyłania się obraz znacznego pogorszenia sytuacji różnych form szkolnictwa wyższego, zlokalizowanych poza głównymi ośrodkami akademickimi. Dotyczy to zarówno ich finansowania jak i sytuacji kadrowej. Poza tym z zupełnie niezrozumiałych dla nas powodów znacznemu ograniczeniu podlegać ma również kreatywna rola samorządów lokalnych i regionalnych w tworzeniu i funkcjonowaniu szkół wyższych.Tymczasem szanse rozwojowe takich miast, jak Biała Podlaska, Cieszyn, Przemyśl czy Wałbrzych oraz wielu innych w dużym stopniu zależą od dobrego funkcjonowania zlokalizowanych tam wyższych szkół zawodowych, wydziałów zamiejscowych uniwersytetów itp. - czytamy w liście.

W załączeniu list.